Tytuł projektu

Poprawa dostępności do kultury oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie

Konkurs

VI

Wartość projektu

5 750 575.00 zł

Dofinansowanie

5 627 835.00 zł

Opis projektu

Celem projektu jest opracowanie metodyki (best practice) pozwalającej na dostosowanie obiektów dziedzictwa narodowego do wymagań osób niewidzących i niedowidzących.

Wynikiem projektu będzie szczegółowy raport zawierający instrukcję w jaki sposób najlepiej przygotować i dostosować obiekty do wymagań osób niewidzących i niedowidzących w zakresie:

  • projektowania wytarzania makiet funkcjonalnych budynków i obiektów,
  • odtwarzania i dostosowywania trójwymiarowych obiektów muzealnych takich jak np. rzeźby, płaskorzeźby, reliefy do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących,
  • digitalizacji, obróbki i wytwarzania odpowiedników dzieł dwuwymiarowyc (np. obrazów, fotografii, rycin), tak by stanowiły jak największą wartość dla osób z dysfunkcjami wzroku,
  • skanowania, dostosowywania oraz wytwarzania makiet zabytków architektonicznych.

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju w ramach programu:

Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

Nr umowy: GOSPOSTRATEG-VI/0022/2021


Oferty pracy

02. – zakończone

Termin na składanie ofert minął w dniu:
26 czerwca 2022 r.

 

Łącznie napłynęło: 2 zgłoszenia
z których wybrano finalne oferty.

 

Wybrane osoby na stanowisko: Aleksy Figurski, Krzysztof Zawiśliński

W związku z realizacją projektu „Poprawa dostępności do kultury oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie” realizowanego w ramach programu: Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, zwracam się z zapytaniem o wycenę prac na stanowisku:

Starszy Specjalista ds. wytwarzania przyrostowego

Liczba osób planowanych do zatrudnienia: 2

Forma zaangażowania: Umowa zlecenia

Planowany okres: 5 miesięcy (od lipca 2022 do listopada 2022)

W związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, ANV Production sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ewentualnego wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania na przedmiotowym stanowisku oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania.

Wymiar zaangażowania: przeciętnie 135 godzin w miesiącu (istnieje możliwość zaangażowania w mniejszym wymiarze) 

Z uwagi na badawczy charakter projektu, możliwe jest iż wymagane zaangażowanie będzie różne w zależności od stopnia realizacji projektu i bieżących potrzeb.

Wymagania stawiane kandydatom: 

 znajomość technik przyrostowych wytwarzania
– tworzenie modeli 3D i 2D w systemach CAD
– znajomość g-code i umiejętność jego analizy
– umiejętność obróbki (postrocessingu) wynikowych modeli

Zakres obowiązków:

– obróbka i przygotowanie modeli 3D do wytwarzania przyrostowego i/lub obróbki ubytkowej
– optymalizacja modeli do danej technologii wytwarzania
– obróbka/postprocessing uzyskanych modeli i ocena jakości wytworzonych elementów

Termin składania ofert: 26 czerwca 2022

Sposób składania ofert: mailowo na adres: info@anvproduction.pl

Kryteria wyboru oferty:

– spełnienie wymagań opisanych w polu „Wymagania stawiane kandydatom”
– wśród ofert spełniających wymagania zostanie wybrana najkorzystniejsza z kryterium 100% ceny
– po wyborze najkorzystniejszej oferty o zatrudnieniu zdecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu (Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie)

Proszę o informację o oczekiwanej stawce godzinowej w razie podjęcia zatrudnienia na opisywanym stanowisku, wraz z informacją w jakim średnim wymiarze godzinowym na miesiąc jest Pan/Pani w stanie pracować na potrzeby projektu.

 

01. – zakończone

Termin na składanie ofert minął w dniu:
15 maja 2022 r.

 

Łącznie napłynęło: 3 zgłoszenia
z których wybrano finalną ofertę.

 

Wybrana osoba na stanowisko: Paweł Kalski

W związku z realizacją projektu „Poprawa dostępności do kultury oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie” realizowanego w ramach programu: Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, zwracam się z zapytaniem o wycenę prac na stanowisku:

Specjalista ds. wzornictwa

Forma zaangażowania: umowa zlecenie

Planowany okres: 8 miesięcy (do końca 2022)

W związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, ANV Production sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ewentualnego wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania na przedmiotowym stanowisku oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania.

Wymiar zaangażowania: przeciętnie 84 godzin w miesiącu (istnieje możliwość zaangażowania w mniejszym wymiarze)

Z uwagi na badawczy charakter projektu, możliwe jest iż wymagane zaangażowanie będzie różne w zależności od stopnia realizacji projektu i bieżących potrzeb.

Wymagania stawiane kandydatom:

– wykształcenie wyższe na kierunku wzornictwo przemysłowe lub pokrewne,
– wskazana wiedza na temat technik przyrostowych
– doświadczenie w zakresie wzornictwa przemysłowego
– doświadczenie w zakresie cyfrowej obróbki obrazu
– doświadczenie w zakresie modelowania 3D i 2D

Zakres obowiązków:

– odwzorowanie struktur trójwymiarowych (np. rzeżby)
– uwypuklanie 2 wymiarowego (konturowanie)
– badania nad dostosowaniem obiektów artystycznych na potrzeby osób niewidzących

Termin składania ofert: 15 maja 2022

Sposób składania ofert: mailowo na adres: info@anvproduction.pl

Kryteria wyboru oferty:

– spełnienie wymagań opisanych w polu „Wymagania stawiane kandydatom”
– wśród ofert spełniających wymagania zostanie wybrana najkorzystniejsza z kryterium 100% ceny
– po wyborze najkorzystniejszej oferty o zatrudnieniu zdecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu (Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie)

Proszę o informację o oczekiwanej stawce godzinowej w razie podjęcia zatrudnienia na opisywanym stanowisku, wraz z informacją w jakim średnim wymiarze godzinowym na miesiąc jest Pan/Pani w stanie pracować na potrzeby projektu.